Yıldızname
Yıldızname‘yi günümüzün astroloji bilimiyle eşleştirebiliriz. Her ne kadar bazı farklar varsa da temelde burçlar ve yıldızlarla uğraşır.

Yıldızname adından da anlaşılacağı üzere Yıldız ve burçlarla uğraşan bir yorum şeklidir. Ve özellikle Türk-İslam felsefesinde hayat bulmuş ve Osmanlılar döneminde çok geliştirilmiş ve yaşatılmıştır.

Yıldızname de insanların doğduklarından ölene dek başlarına gelenler ve gelecekler, geçirebilecekleri kazalar, hatalar, iyi olaylar bellidir.

Ayrıca insanların başlarına gelecek hastalıkların maddi yada manevi tedavi şekilleri belirtilmiştir.
Maddi hastalıktan kastımız tıbbi rahatsızlıklardır. Bu tür hastalıklar için Yıldızname çeşitli otlar ve bitkilerden oluşan karışım yada macunlarla tedavi şekli önerir. Ve işin şaşırtıcı yönü oldukça faydalı olur.

Manevi hastalıklardan kastımız ise kişinin ruhi durumu ile ilgilidir. Yani kişi mizacı dolayısıyla Nazara yatkın olur. Yada doğumunda bir illet ile birlikte doğmuş olur. Yada koyulan ismin kendisine iyi gelmediği olur. Bu benzeri durumlarda da Yıldızname bir çözüm üretecektir.


Yıldızların hareket ve durumlarından sonuç çıkarma bilimi diye tanımlanacak astroloji, Osmanlıca’da “ilm-i tencim” yada “ilm-i ahkam-ı nücum” adı verilir. Yıldızların belirli zamanlarda durum ve yere göre konumlarını gösteren cetvel, zeyc yada zic; yıldızların durum, hareket, hız ve yönlerini saptama bilimi de ilm-i zic yada ilm-i zayiçe diye adlandırılır.

Kişilere özel yıldız cetvel yada haritalarının adı da zayiçedir. Bu cetveller batıda ve günümüzde ülkemizde horoskop (doğum haritası) denilir. Gökyüzüyle ilgili gözlemler, yıldız hareketleriyle ilgili saptamalar, astrolojinin, astronomiye kaynaklık etmesini sağlamıştır. Rasathane diye adlandırılan gözlem evleri, hem gökbilime, hem de yıldız fallarına, savaş, barış vb. toplumsal olaylar için eşref saati saptanmasına yarıyordu.

Gökyüzü olaylarıyla bilimsel ve simgesel yorumlar yapan müneccimler uzun süre doğu ve batıda saray görevlisi olarak çalıştılar. Osmanlı sarayındaki müneccimbaşılık kurumu cumhuriyet dönemine kadar sürdü.

Yıldız hareketlerini bölgesel olarak gözleyip, çizelgeyi (zic) çıkarmak yaklaşık otuz yıllık bir süreyi kapsar. Bu konuda en ünlü rasathanelerden biri Meraga Rasathanesi, ünlü çizelge çıkaranlardan biri de Zic-i Uluğ Bey’dir.

Cifr yöntemiyle geleceği görmek ve gelecekten haberler vermek için hazırlanan çizelgeye “yıldızname” adı verilir. Kimi zaman gelecekle ilgili kaygılar, dilekler yazılarak bu kaygı ve dileklerin harf değeriyle de hesapları yapılır. Dilek ve kaygıları Arapça anlamıyla ve Arap harfleriyle yazmak bu işin uzmanının işidir. Bu tip hesaplamalarda yapılacak yanlışlıkların yazgıyı kötü etkileyeceğine inanılır. Cifrle uğraşan kişilerin kendi yöntemleri, çizelgeleri vardır ve bu konuda hiçbir kimse bilgi vermez.

Yıldızların kötü etkilerine, burçların gelecekle ilgili olumsuz bildirimlerine karşı yollar aranmış, yine Ebced’e dayanan ve matematikte “sihirli kareler” denilen biçimlerde vefkler hazırlanmıştır. Her köşesinde çeşitli yönlere yapılan toplamalarda aynı sonucu veren bu şifre ve muskaların istenilen sonucu verip vermediği belirsizdir.Taksim fal yıldızname için tek adrestir.

1 yorum:

Paşabey sizleri tebrik ederim . Çok güzel bir kafe işletiyosunuz daha önce kahve falı baktırmıştım şimdi ise yıldıznağme baktırmayı düşünüyorum en yakın zamanda ziyaretinize gelicem .

Kerem Saruhan

Yorum Gönder